Regulamin RODO

Regulamin RODO

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż Kuźnia Tańca Michał Majda ,

 1. Dojazdowa 6, 33-300 Nowy Sącz, Nip: 7343535891, Regon: 363214866

Przetwarza następujący zakres Państwa danych osobowych:

 • imię i nazwisko, adres e-mail, nr. telefonu w przypadku zapisu na zajęcia
 • imie i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, login, hasło w przypadku założenia konta na naszej stronie www.
 • imie i nazwisko, nr.pesel, nr. dowodu osobistego, adres zamieszkania, adres e-mail, nr.telefonu w przypadku organizacji np. obozów tanecznych

 

W świetle powyższego Pragniemy Państwa poinformować, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest: Kuźnia Tańca Michał Majda  z administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Kuźnia Tańca Michał Majda, ul. Juliusza Lea 202a , poziom -0.5, 30-133 Kraków, lub email: biuro@kuzniatanca.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Kuźnia Tańca Michał Majda, ul. Juliusza Lea 202a , poziom -0.5, 30-133 Kraków, lub email: biuro@kuzniatanca.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez firmę polegają na oferowaniu klientom produktów i usług z zakresu oferty szkoły tańca. Kuźnia Tańca nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie z Państwem. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. produktów mieści się w zakresie działalności gospodarczej Kuźni Tańca Michał Majda.
 5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu dostarczania klientom kompleksowej informacji na temat naszych usług  jak również w celach statystycznych.
 6. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane w związku z działaniami i transakcjami dokonywanymi przez Państwa na  naszej stronie www lub w naszych  placówkach.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
  – żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  – żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  – żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
  – żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
  – przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
  – wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: biuro@kuzniatanca.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: . Juliusza Lea 202a , poziom -0.5, 30-133 Kraków

Informujemy również, że:

 1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Z poważaniem,
Administrator Danych Osobowych
Kuźnia Tańca Michał Majda

Napisz do nas

Możesz napisać do nas, jeśli masz jakieś pytania lub chcesz podzielić się swoją opinią.

8 + 13 =

Zadzwoń lub przyjdź

Adres: ul. Juliusza Lea 202a,
30-133 Kraków, Polska

500.859.854

Nasza szkoła